Zašto za poduzeća ima smisla koristiti PASOŠ KOMPETENCIJA kao instrument za razvoj ljudskih resursa?

  • Jača se sposobnost saradnika za samorefleksiju i dijalog.
  • Efektivno se pripremaju i oblikuju razgovori sa saradnicima i intervjui za zapošljavanje novih radnika.
  • PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument za vezanje saradnika; saradnici se osjećaju cijenjenim, a spoznaja sopstvenih jačih strana ih čini motiviranim i učinkovitim.
  • PASOŠ KOMPETENCIJA podržava razvoj ljudskih resursa i utvrđuje potrebu za usavršavanjem. 
  • PASOŠ KOMPETENCIJA se može koristiti u outplacement-procesima i pomaže u potrazi za novim kvalificiranim radnim mjestom.
  • PASOŠ KOMPETENCIJA pomaže u oblikovanju prelaska starijih saradnika u mirovinu.
  • U menadžmentu znanja i ideja se pomoću PASOŠA KOMPETENCIJA mogu u obzir uzeti i informalno i neformalno stečene kompetencije saradnika.
  • PASOŠ KOMPETENCIJA može uz podršku pratiti procese promjene u poduzećima.