Planirajte svoje buduće ciljeve pomoću bilansa kompetencija

Ko dobro poznaje sebe, može bolje planirati svoju (poslovnu) budućnost. Iskoristite Vaš bilans kompetencija kako biste ga povezali sa Vašim trenutnim željama i planovima, kako biste te želje i planove konkretizirali te planirali svoje sljedeće korake. I ovdje Vam podršku nudi PASOŠ KOMPETENCIJA. On Vam pomaže da imenujete Vaše kratkoročne i dugoročne ciljeve i da preispitate mogućnosti njihove realizacije.