Šta je pasoš kompetencija?

PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument pomoću kojeg se sistematski može posmatrati svoj život. Shvatit ćete svoje kompetencije i sposobnosti i naučit ćete ih ispravno procijeniti. Pasoš kompetencija Vam postavlja i pitanja koja su vezana za Vaša iskustva sa porodicom, sa slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to također dio Vašeg kvalifikacijskog profila kao i formalno stečene diplome.

 

instrument 


Porijeklo

Uz finansijsku potporu Njemačkog ministarstva obrazovanja, sistem ProfilPASS (PP) razvili su 2004. godine Njemački institut za obrazovanje odraslih, Njemački institut za međunarodno istraživanje obrazovanja (DIPF) i Institut za planiranje razvoja i strukturalna istraživanja u Hannoveru. PP-sistem zansovan je na činjenici da ljudi uglavnom uče u informalnim sredinama kao što su porodica, volonterski rad i nošenjem sa izazovima u njihovim životima. Pretpostavlja da sva ljudska bića imaju kompetencije (Kompetencija je više od pukog znanja i vještina. Uključuje sposobnost da se nosimo sa kompleksnim izazovima, tako što ćemo koristiti i mobilizirati resurse uključujući vještine i stavove u određenom kontekstu) i da su sve kompetencije vrijedne bez obzira gdje su stečene.

 

Od 2006. godine ovaj instrument su koristile različite ciljne grupe, npr:

·         Osobe koje traže (novi) posao

·         Osobe koje se vraćaju na tržište rada nakon odsustva zbog porodice

·         Mlade osobe koje traže stručno usavršavanje ili posao koji najbolje odgovaraju njihovim kompetencijama

·         Studenti koji žele da saznaju više o svojim kompetencijama

·         Starije osobe koje žele uskladiti ono što su naučile tokom života

·         Uposlenici koji se žele pripremiti za godišnju evaluaciju učinka u kojoj se detaljno razgovara o zadacima, uzajamnim očekivanjima i  budućim prilikama za razvoj karijere

 

(Izvor od Profilpass)