Otkrij samog sebe! USUDI SE: Popuni pasoš kompetencija!

Pasoš kompetencija kao alat za svoj razvoj  resursa 

PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument pomoću kojeg se sistematski može posmatrati svoj život. Shvatit ćete svoje kompetencije i sposobnosti i naučit ćete ih ispravno procijeniti. Pasoš kompetencija Vam postavlja i pitanja koja su vezana za Vaša iskustva sa porodicom, sa slobodnim vremenom, poslovnim životom ili volonterskim radom, jer je sve to također dio Vašeg kvalifikacijskog profila kao i formalno stečene diplome.


 

NAPOMENA: Tekst je vlasništvo autora,  Centra za edukaciju i obrazovanje i fino.ba. Nije dozvoljena distribucija i korištenje ovog teksta, ili njegovih dijelova, bez dozvole autora i uz obavezno navođenje izvora.