Tvoj život.Tvoja kompetencija.

Ideja

Mnogi mladi u BiH su određeni rezignacijom i nemaju perspektivu. Emigracija u zapadnu Evropu naizgled preostaje kao jedina nada za bolje sutra. Očigledan nedostatak adekvatnih radnih mjesta se čini nepremostivom preprekom. Istovremeno postoji mnoštvo ljudi koji su svjesni svog formalnog obrazovanja, ali nedovoljno svojih ličnih kompetencija.

 

Sa projektom MOJ START Vas osposobljavamo da otkrijete vlastite resurse i danas krenete u budućnost. Ovo se dešava kroz različite alate (Pasoš kompetencija (PK), Poduzetnička garaža (PG), Praksa na farmi (PF), Focus Business School (Škola fokusirana na biznis - FBS) i pratnja konkretnih projekata, koji odgovaraju trenutnoj situaciji). Kroz umrežavanje možemo uključiti ponude partnerskih organizacija radi boljeg dobitka.

 

Volimo šta radimo. Svako-dnevno živimo ovu strast.